Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring för kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

 

Försäkringskompaniet ger dig individuellt utformad fastighetsförsäkring genom branschens största utbud av partners. Med lång erfarenhet av fastighetsförsäkringar är vi väl insatta i vad du som fastighetsägare eller förvaltare står inför. Oavsett om du har ett flerbostadshus eller kommersiell fastighet kan vi hjälpa dig. 

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Med ett bra försäkringsskydd kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar. Vi kan förse er med den optimala fastighetsförsäkringen för alla typer av flerbostadshus eller kommersiella fastigheter. Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt! Tillsammans med er ser vi över era risker och identifierar ert försäkringsbehov. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos mest lämplig försäkringsgivare. I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning.

Fastighetsförsäkringens omfattning

Egendomsförsäkring

Genom egendomsförsärking får du ersättning för skador som uppstått genom exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån eller vattenläckage. 

Hyresförlustförsäkring

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd för hyresförlust. 

Ansvarsförsäkring

Om du blir krävd på skadestånd utreder försäkringsbolaget om det finns skäl för skadeståndskraven. Försäkringsbolaget förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd. 

100% oberoende förmedlare av försäkringar

Specialister på Fastighetsförsäkring

Enkla och snabba offerter

Kostnadsfri upphandling av försäkringar

Personlig kontaktperson

Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt!

Rätt försäkring till rätt pris

Tilläggsförsäkringar

Allriskförsäkring för byggnader

Försäkringen ersätter de plötsliga och oförutsedda fysiska skador på försäkrade byggnader som inte ersätts av grundskyddet eller övriga tilläggsförsäkringar. 

Skadedjursförsäkring

Försäkringen ersätter saneringskostnader för att bekämpa ohyra.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter ombudskostnader i tvist vid skatte- och civilmål som har samband med den försäkrade verksamheten. 

Maskinförsäkring - fastighet

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på fastighetens system för VVS, gas och el. 

Miljöansvar (fastighetsägare)

Försäkringen täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enligt Miljöbalken på grund av störningar från verksamheten som bedrivs på försäkrad fastighet. 

Försäkringen omfattar såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada. Den betalar också rättegångskostnader vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen. 

Skadeståndsgarantiförsäkring

Om en hyresgäst orsakar skador på fastigheten och inte har en ansvarsförsäkring, ersätter denna försäkring kostnaden.  

Oljeskada

Täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät. 

Olycksfall för boende och besökare

Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende och besökare till boende och förtroende vald genom olycksfall. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommit genom olycksfall. 

VILL DU VETA MER?

Måns Persson
Försäkringsspecialist

Peter Hammar
Försäkringsspecialist

Alexander Foxenius
Försäkringsspecialist

Daniel Jelf
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Fastighetsförsäkring

4 + 7 =